Theo kết luận, Thanh tra tỉnh Đắk Nông xác định, trong hoạt động quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản trong thời kỳ 2018-2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã để xảy ra những hạn chế, khuyết điểm như, vẫn chưa được chặt chẽ; chưa thường xuyên, thiếu chủ động trong quản lý, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra để phát hiện, xử lý, chấn chỉnh kịp thời, có hiệu quả các tồn tại, vi phạm, sai phạm trong hoạt động khoáng sản tại các mỏ đá trên địa bàn huyện Đắk Song và huyện Đắk R’lấp:

Việc theo dõi, kiểm tra, thanh tra về hoạt động khoáng sản tại các mỏ đá xây dựng từ năm 2018-2020 tại một số mỏ đá trên địa bàn huyện Đắk Song và huyện Đắk R’lấp hiệu quả chưa cao, chưa kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, vi phạm đã xảy ra tại các mỏ đá, khi Tổng cục địa chất và Khoáng sản ( 2020) và Thanh tra tỉnh ( 2021) tiến hành kiểm tra, thanh tra thì phát hiện các mỏ đá đã được Sở TNMT Đắk Nông kiểm tra có vi phạm về hoạt động khoáng sản, đất đai, môi trường…Sau khi các cơ quan trên phát hiện thì Sở TNMT mới xử lý.

Chưa có biện pháp cương quyết, hữu hiệu để yêu cầu chủ đầu tư khai thác các mỏ đá có vi phạm, sai phạm khắc phục, chấm dứt các vi phạm và chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

Việc theo dõi, ban giao mốc thực địa ranh giới khu vực cấp phép khai thác khoáng sản tại một số mỏ đá chưa thực hiện kịp thời theo nội dung giấy phép khai thác của UBND tỉnh.

Việc bàn giao, cắm mốc ranh giới khu vực thuê đất khai thác khoáng sản tại một số mỏ đá chưa thực hiện đầy đủ, đảm bảo thời gian theo nôi dung quyết định cho thuê đất; chưa kịp thời phát hiện, xử lý các mỏ đá các mỏ đá có hành vi sử dụng đất sai mục đích, đất chưa được cho thuê để khai thác, chế biến khoáng sản.

Sở TNMT Đắk Nông có ban hành các văn bản đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp khai thác mỏ đá thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động khoáng sản, môi trường nhưng chưa quan tâm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thường xuyên; chưa có biện pháp xử lý kịp thời nên còn tình trạng các mỏ đá không chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định, vi phạm trong các hoạt động khai thác khoáng sản.

Theo Thanh tra tỉnh Đắk Nông, những hạn chế, khuyết điểm trên, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Sở TNMT thời kỳ 2018-2020; trách nhiệm tham mưu thuộc về các phòng chức năng của Sở năm 2018-2020.