Thời điểm này, người trồng lúa tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đang thu hoạch vụ Đông Xuân trên tổng d¡ệห tích khoảng 6.930ha.

Tuy nhiên, giá lúa thương phẩm đang ở mức thấp hơn so với vụ Đông Xuân năm ngoái từ 700 – 1.000 đồng 1 kilogam, trong khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, khiến nông dân khó có lãi.

Trước tình trạng giá phân bón tăng cao như hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh khuyến cáo nông dân cần đẩy mạnh áp dụng quy trình canh tác lúa giảm giống, giảm phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật và quản lý dịch hại. Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất lúa theo cáหh đồng lớn nhằm tạo điều kiện để cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ đó, tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí sản xuất, nâng cao lợi nhuận cho nông dân.