Sau 3 lần giảm giá liên tiếp, mỗi lít xăng E5RON92 được điều chỉnh tăng 660 đồng, xăng RON95 tăng 680 đồng.

Chiều nay 21.4, liên Bộ Tài chính – Công Thương quyết định điều chỉnh giá báห lẻ xăng dầu theo chu kỳ 10 ngày/lần. Theo đó, xăng E5RON92 tăng 660 đồng/lít, xăng RON95 tăng 680 đồng/lít. Sau khi tăng, mức giá báห lẻ tối đa với xăng E5RON92 là 27.130 đồng/lít, xăng RON95 là 27.990 đồng/lít.

Giá các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, dầu diesel tăng 979 đồng/lít, lên thành 25.359 đồng/lít; dầu hỏa tăng 801 đồng/lít, lên thành 23.825 đồng/lít; dầu mazut tăng 640 đồng/kg, lên thành 22.050 đồng/kg.

Ở kỳ điều chỉnh lần này, liên Bộ Tài chính – Công Thương trích quỹ bình ổn với xăng E5RON92 ở mức 400 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít, dầu hỏa 100 đồng/lít, dầu diesel 100 đồng/lít. Trong khi đó, chi sử dụng quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng dầu mazut 250 đồng/kg.