Năng lượng tái tạo giúp Gia Lai thu ngân sách vượt chỉ tiêu 1
Một dự án điện mặt trời ở Gia Lai. Ảnh T.T

Trong năm 2021, dù dịch COVID-19 gây nhiều khó khăn nhưng thu ngân sách của tỉnh Gia Lai vẫn đạt hơn 7.880 tỉ đồng, đạt 156,15% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Trong đó, riêng khoản thu từ các công trình điện gió đạt trên 2.100 tỉ đồng.

Theo thống kê, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 163 dự án điện gió và điện mặt trời với tổng công suất 21.875MW, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 539.000 tỉ đồng. Chỉ tính riêng 16 dự án điện gió đang được triển khai xây dựng với tổng công suất 1.142MW, Gia Lai thu hút được một nguồn lực đầu tư đáng kể với hơn 40.000 tỉ đồng.

Gia Lai đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu thu hút và đưa vào hoạt động mới các dự án về năng lượng tái tạo trên 3.000MW-3.500MW, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng trên 156.000 tỉ đồng.

Đến năm 2030, Gia Lai đặt mục tiêu thu hút 1.500MW điện năng lượng tái tạo, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới để góp phần cung cấp năng lượng điện quốc gia, đáp ứng cho các mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế, xã hội.

Theo Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, ngành chức năng sẽ tiếp tục khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội hóa trong đầu tư xây dựng hệ thống lưới điện truyền tải, đặc biệt là đầu tư xây dựng các trạm biến áp 500KV.

Việc này phù hợp với Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia, để đáp ứng được yêu cầu giải tỏa công suất cho các dự án nguồn điện trên địa bàn, đồng thời tăng cường năng lực truyền tải điện.